Image
Image

Liên tục nâng cấp để tối đa

HIỆU SUẤT

Quý khách có mệt mỏi khi phải thiết kế lại website của mình 2-3 năm một lần không? Tài sản tiếp thị quan trọng nhất của thương hiệu, nhân viên bán hàng 24/7 và bộ mặt của toàn bộ công ty -Website của quý khách- có thể đã trải qua nhiều dự án thiết kế lại nhưng vẫn để lại cho quý khách nhiều mối băn khoăn. Chúng tôi tin rằng có một cách tốt hơn. Tại NICE, chúng tôi sử dụng mô hình thiết kế tăng trưởng (GDD), tập trung vào phát triển website của quý khách thông qua các cải tiến liên tục. Điều này cho phép website truy cập nhanh chóng và sử dụng tối đa tiềm năng của chúng thông qua việc cải tiến liên tục dựa trên số lượng khách hàng đang quan tâm đến thương hiệu của quý khách

Image
Image

3 lợi ích chủ yếu của

GROWTH - DRIVEN

WEBSITE DESIGN

Image

GIẢM THIỂU
RỦI RO

Sử dụng mô hình thiết kế web phát triển theo định hướng (GDD), chúng tôi hạn chế tối đa những rủi ro đi kèm với thiết kế web truyền thống, bao gồm từ bỏ chiến thuật kinh doanh hiện tại, bỏ qua các hoạt động hàng ngày, bội chi và nhiều hơn nữa.  GDD khuyến khích lặp lại những yêu cầu khung thời gian ngắn hơn và linh hoạt.
Image

QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN DỰ LIỆU

Trái ngược với thiết kế web truyền thống, GDD cung cấp cơ hội để cải tiến giáo dục dựa trên việc thử nghiệm và nghiên cứu đang diễn ra về hiệu suất của một trang web. Bởi vì nó được thiết kế để thích nghi hơn để thay đổi, mô hình này cho phép các doanh nghiệp điều chỉnh chương trình làm việc của họ dựa trên nghiên cứu dữ liệu.
Image

KẾT HỢP GIỮA BÁN HÀNG VÀ QUẢNG CÁO

Với GDD, không có áp lực phải gác lại việc quảng cáo của quý khách hoặc các công việc hàng ngày khác. Quảng cáo và bán hàng được tích hợp rất nhiều vào quá trình này, cho phép website và các nhóm quảng cáo làm việc với nhau để giúp sản xuất và cho ra sản phẩm mới phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp
Image
Image
Image
Image
Image

GGD HOẠT ĐỘNG RA SAO ?

Growth - Driven Design được xây dựng qua 4 giai đoạn:

KẾ HOẠCH: Chúng tôi xác định những phần hoạt động ảnh hưởng lớn nhất sẽ hướng chúng ta đến gần mục tiêu trọng tâm.

PHÁT TRIỂN: Chúng tôi nhanh chóng bắt đầu đưa những hoạt động có ảnh hưởng mạnh vào vị trí nhanh chóng và hiểu quả.

TÌM HIỂU: Dựa trên thông tin rút ra từ giai đoạn trước, chúng tôi sẽ tìm ra cách người dùng tương tác vì vậy chúng tôi có thể đưa ra quyết định chiến lược hơn trong tương lai và cuối cùng là nâng cao giá trị hơn.

CHUYỂN GIAO: Khi xem xét kết quả và đưa thông tin về nhóm nghiện cứu người dùng của chúng tôi, chúng tôi có thể đưa ra những giải pháp tối ưu nhất cho mỗi thương hiệu.


Image
Image
bottom-logo.png

Search